تماس با ما

استان البرز ، کرج ، انتهای بلوار پیام(قزل حصار) ، سلطان آباد ، خیابان صنعت کار ، قطعه پنجم۵ راست

کد پستی : ۳۳۶۶۱۶۷۲۷۱

تلفن : ۴۵۲۶۴۱۵۹-۰۲۶

نمابر: ۴۵۲۶۴۱۵۹-۰۲۶

Posted in یکتا مبدل و تهویه آرتا and tagged .